Vores ydelser
finansbogholderiLønbogholderiRegnskabskatteerklæringerskatte- og økonomisk rådgivning
finansbogholderi
 • opstilling af et bogholderi
 • debitor/kreditorbogholderi
 • anlægskartotek
 • opstilling af sammenligning mellem budget og aktuelle tal (variance analysis)
 • årssammenligning
 • branchesammenligning
 • elektronisk dataovertagelse
 • og meget mere
du skal bare ytre dit ønske, så hjælper vi dig gerne.
Lønbogholderi
 • lønafregninger (måneds- og timeløn)
 • overførsel af data til skattevæsenet og sygekasserne o.s.v.
 • byggeløn
 • arbejdsfordelingsledighed (på tysk det såkaldte "Kurzarbeit")
 • bekræftelse, attestering og ansøgninger (f.eks. lønviderebetaling, på tysk den såkaldte Lohnfortzahlung)
 • meddelelser til institutioner
 • og meget mere
Da der i vores klientel er flere byggevirksomheder har vi et specialområde som kaldes byggeløn. Vi står jer altid til rådighed med dette komplekse lønområde.
Regnskab
 • regnskab efter de lovmæssige forskrifter
 • indtægt/udgift-regning
 • overgangsgevinstberegning
 • tillægsbalancer
 • Åbningsbalancer
 • mellemregningsbalancer
 • Salgs- og slutbalancer
 • plausibilitætsvurdering
 • og meget mere
skatteerklæringer
 • indkomstskatteerklæring
 • momserklæring (momsanmeldelser)
 • kommuneskatteerklæring
 • virksomhedsskatteerklæring
 • gaveskatteerklæring
 • arveskatteerklæring
 • udbytteskatteanmeldelse
 • og meget mere
skatte- og økonomisk rådgivning
 • rentabilitets- og likviditetsplaner
 • virksomheds start
 • rådgivning over grænser, især mellem Tyskland og Danmark
 • etablering af tyske datterselskaber
 • hjælp ved banksamtaler
 • overvågning ved skift af selskabsform
 • plan og struktur af virksomhedsovertagelse
 • overvågning ved revision gennem skattevæsenet
 • indsigelse hos skattevæsenet eller skatteretten
 • informationsarrangement og klientbreve
 • og meget mere
ruder