aktuelt

Opfordring for aflevering af selvangivelser i Tyskland for pensionister med bopæl i Danmark

Skattevæsenet Neubrandenburg har meget travlt med at sende opfordringer for aflevering af skatteerklæringer i Tyskland. Dette vedrører alle personer, der bor i Danmark og får tysk pension. Det gælder også for efterladtepensioner.

På grund af den begrænsede skattepligt til Tyskland har pensionisterne principielt ingen krav på en bundfradrag, som betyder at pensionen fra den første euro bliver skattepligtig.

Under visse omstændigheder kan der søges om behandling som om man ville være ubegrænset skattepligtig. Dette er gunstigere, dog afhængig af ens andre indtægter og skal undersøges hvert år.

Skulle du have fået en sådan opfordring eller har behov for skatterådgivning, er du velkommen at kontakte os. Vi vil gerne være behjælpelige.

Rejsegodtgørelses-reform 2014

Siden 01.01.2014 er rejsegodtgørelserne blevet reformeret. Den tidligere betegnelse regelmæssig arbejdssted er blevet ændret til den såkaldte et ydelsessted.

Der er to muligheder for at bestemme det første ydelsessted:

  • 1. gennem arbejdsgiveren (arbejdskontrakten)
  • 2. quantitativ bestemmelse, hvis ikke arbejdsgiveren har bestemmt det første ydelsessted eller hvis bestemmelsen ikke er entydigt.

Information:

I enkelte tilfælde er det skattemæssigt gunstigere at bestemme det første ydelssted; i andre tilfælde er det gunstigere at vurdere efter de quantitative kriterier.

Du er altid velkommen at kontakte os.

Ny vores revisor-app:

vi tilbyder

  1. aktuelle news
  2. vigtige temaer til skatteretslige spørgsmål
  3. skatteterminer og betalinger

Beskatning for lønmodtager i Tyskland med bopæl i Danmark (grænsegænger)

Principiel begrænset skattepligtig i Tyskland (dvs. ingen fradrag for forsikringer, børnepasning, tandlæge o.s.v.)

Unter bestemte forudsætninger findes der dog en mulighed for at blive behandlet som en unbegrænset skattepligtig.

For yderligere spørgsmål er du velkommen at kontakte os.

Team

For vores unge team her i huset søger vi altid venlige, dynamiske kollega, som har stor lyst til nye opgaver i et nyt team.

Mange hilsener

Jeres revisionskontor Hansen og Christiansen

ruder